Trung tâm Chất lượng Quốc tế
Tên tổ chức Trung tâm Chất lượng Quốc tế
Tên viết tắt IQC
Địa chỉ 37 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1
Giấy chứng nhận 46/ĐK-KHCN Ngày cấp 1998-10-26
Điện thoại 0913113111 - 39240962 - 62610392 - 0918332888 (Huệ) Fax
Email vuonglapbinh@gmail.com;imcc@hcm.vnn.vn Website
Lĩnh vực hoạt động - Tư vấn và đào tạo bồi dưỡng các lĩnh vực về kinh tế và quản lý, đặc biệt là quản lý chất lượng bao gồm:
+ Marketing, bán hàng, quảng cáo.
+ Dịch vụ xuất nhập khẩu. + Dự án đầu tư + Tài chính và kế toán. + Thẩm định, đánh giá các hoạt động và hiệu quả kinh tế.
+ Thương hiệu và nhượng quyền.
+ Các tiêu chuẩn quốc tế và Giám đốc chất lượng.
- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.
Bản đồ