Trung tâm Công nghệ Môi trường và Dịch vụ Tư vấn Đầu tư
Tên tổ chức Trung tâm Công nghệ Môi trường và Dịch vụ Tư vấn Đầu tư
Tên viết tắt CENSI
Địa chỉ 1091 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5
Giấy chứng nhận 35/ĐK-KHCN Ngày cấp 1995-11-27
Điện thoại 35144811 - 0913774414 - 0908039849 Fax 38408243
Email vinh.censi@gmail.com;minhdoan1510@gmail.com;thuyacmei@yahoo.com Website
Lĩnh vực hoạt động 1- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực môi trường.
2- Sản xuất thử - thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu.
3- Dịch vụ KH-CN:
- Tư vấn: thiết kế, giám sát các dự án xử lý môi trường, công nghệ quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí), công nghệ thu gom xử lý chất thải nguy hại, công nghệ quan trắc, kiểm soát và xử lý ô nhiễm, công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch môi trường.
- Đào tạo bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường theo Luật định.
4- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.
Bản đồ