Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4
Tên tổ chức Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 4
Tên viết tắt RTC 4
Địa chỉ 296 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
Giấy chứng nhận 50/ĐK-KHCN Ngày cấp 1999-08-21
Điện thoại 35151413 - 0908018486 (Nguyệt) - 0903132919 - 0932605839 Fax
Email phongtonghop.tt7@gmail.com;hainguyenque@yahoo.com.vn Website
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và bảo trì đường bộ.
- Khảo sát, thu thập và cập nhật dữ liệu tình trạng đường bộ.
- Dịch vụ KH&CN: tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn giám sát xây dựng công trình; thẩm tra, thẩm định hồ sơ các dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công; thẩm tra an toàn giao thông đường bộ; khảo sát, thiết kế, kiểm định chất lượng công trình (kể cả các dự án sửa chữa nâng cấp bến phà, phương tiện thủy) theo quy định pháp luật; kiểm tra, thử tải, đánh giá chất lượng công trình; thí nghiệm, thử nghiệm vật liệu, kết cấu mới thuộc chuyên ngành giao thông đường bộ; đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.
- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.
Bản đồ