Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng về Công nghệ & Quản lý Môi trường
Tên tổ chức Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng về Công nghệ & Quản lý Môi trường
Tên viết tắt CENTEMA
Địa chỉ 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1
Giấy chứng nhận 34/ĐK-KHCN Ngày cấp 1995-10-24
Điện thoại 62985046 - 0903032242 - 0907606547 Fax 62985045
Email phuongloan_nguyen@yahoo.com;ngokieudiem48@gmail.com; Website
Lĩnh vực hoạt động 1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường, cấp và thoát nước.
2. Sản xuất thử - thử nghiệm; sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu.
3. Dịch vụ KH&CN: Đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; chuyển giao công nghệ; tư vấn lập đăng ký chủ nguồn thải; tư vấn thiết kế, lắp đặt và vận hành các hệ thống xử lý ô nhiễm; tư vấn giám sát thi công các công trình về môi trường; tư vấn về quản lý môi trường và công nghệ môi trường; tư vấn đấu thầu, lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình môi trường; tư vấn giám sát và kiểm soát chất lượng môi trường; phân tích thí nghiệm và đánh giá chất lượng nước, khí, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại, đào tạo bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng chứng chỉ).
4. Hợp tác trong và ngòai nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.
Bản đồ