Trung tâm Phát triển Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp Sài gòn
Tên tổ chức Trung tâm Phát triển Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp Sài gòn
Tên viết tắt CENINTEC
Địa chỉ 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 04, Quận Tân Bình
Giấy chứng nhận 31/ĐK-KHCN Ngày cấp 1995-07-07
Điện thoại 0983221831 - 38429329 (201) Fax 38112750
Email ha.nguyen@cenintec.com Website
Lĩnh vực hoạt động 1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực: kỹ thuật điện và điện tử; công nghệ tự động hóa và các hệ thống điều khiển, giám sát, điều khiển số bằng máy tính; công nghệ cơ điện tử; hệ vi cơ điện tử; kỹ thuật thiết kế và công nghệ chế tạo máy.
2. Sản xuất thử - thử nghiệm, sản xuất – kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu.
3. Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ).
4. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.
Bản đồ