Trung tâm Phát triển Công nghệ và Thiết bị
Tên tổ chức Trung tâm Phát triển Công nghệ và Thiết bị
Tên viết tắt LIDUTA
Địa chỉ F1/68 B Ấp 6, Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh
Giấy chứng nhận 27/ĐK-KHCN Ngày cấp 1995-05-06
Điện thoại 0903814948 - 0908459142 (Kiện) - 54290854 Fax 54290855
Email lidutaliet@yahoo.com Website
Lĩnh vực hoạt động giao thông.
- Dịch vụ KH&CN:
+ Tư vấn đấu thầu, lập dự án đầu tư, quản lý dự án, khảo sát thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế và dự toán các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường trong công trình xây dựng, giao thông.
+ Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất công trình, thí nghiệm, kiểm định chất lượng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
+ Tư vấn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo Luật định.
+ Liên kết đào tạo bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ mới về quản lý công trình xây dựng, giao thông.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trên lĩnh vực đăng ký.
Bản đồ