Trung tâm phát triển KHCN và dịch vụ
Tên tổ chức Trung tâm phát triển KHCN và dịch vụ
Tên viết tắt CENTEC
Địa chỉ 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Giấy chứng nhận 19/ĐK-KHCN Ngày cấp 1994-09-10
Điện thoại 38292954 - 0903925252 (A. Hưng) Fax 38228163
Email centechvl@gmail.com Website
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực vật lý, điện, điện tử, viễn thông, môi trường, năng lượng.
- Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu.
- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, thông tin khoa học và công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ) .
- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.
Bản đồ