Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ
Tên tổ chức Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ
Tên viết tắt YPST
Địa chỉ 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1
Giấy chứng nhận 48/ĐK-KHCN Ngày cấp 1999-06-14
Điện thoại 38230780 - 38233363 - 0918501374 (Thành) - 0985534745 (Trinh) Fax
Email ngothitutrinh0402@gmail.com;doankimthanh@yahoo.com Website
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội.
- Dịch vụ KH&CN: tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ).
- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.
Bản đồ