Trung tâm phát triển kỹ thuật và công nghệ thực phẩm
Tên tổ chức Trung tâm phát triển kỹ thuật và công nghệ thực phẩm
Tên viết tắt
Địa chỉ 243 Phan Đăng Lưu, Phường 01, Quận Phú Nhuận
Giấy chứng nhận 16/ĐK-KHCN Ngày cấp 1994-05-07
Điện thoại 38441797 - 0984898189 (Vân Anh) - 0903806201 (anh Hoằng) Fax 39952547
Email vovananh@foodtech.com.vn;caohoang030559@yahoo.com.sg Website
Lĩnh vực hoạt động 1- Nghiên cứu triển khai xây dựng các dự án về công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
2- Dịch vụ khoa học và công nghệ:
- Tư vấn thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng.
- Tư vấn lập dự án và xây dựng các dự án, tư vấn xây dựng các phòng thí nghiệm, đánh giá tác động môi trường, xây dựng các hệ thống xử lý môi trường, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán xây dựng, tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - công nghệ các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.
- Dịch vụ: giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, kiểm soát các vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm; thẩm định thiết bị công nghệ, thẩm định giá, kiểm định chất lượng công trình, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình theo Luật định.
Bản đồ