Trung tâm Tư vấn Sở hữu Trí tuệ và Đầu tư
Tên tổ chức Trung tâm Tư vấn Sở hữu Trí tuệ và Đầu tư
Tên viết tắt LUVINA
Địa chỉ 9 Sông Thương, Phường 02, Quận Tân Bình
Giấy chứng nhận 53/ĐK-KHCN Ngày cấp 1999-10-07
Điện thoại 0918098028 - 0908152277 (C Lương ) Fax 38489119
Email luvina44@vnn.vn Website
Lĩnh vực hoạt động - Dịch vụ KH&CN:
+ Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ;
+ Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ;
+ Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ;
+ Dịch vụ tư vấn xây dựng tiêu chuẩn
- Hợp tác trong và ngoài nước theolĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định
Bản đồ