Trung tâm Tư vấn Tâm lý Giáo dục và Tình yêu Hôn nhân Gia đình
Tên tổ chức Trung tâm Tư vấn Tâm lý Giáo dục và Tình yêu Hôn nhân Gia đình
Tên viết tắt LMF
Địa chỉ 224A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận
Giấy chứng nhận 41/ĐK-KHCN Ngày cấp 1996-12-23
Điện thoại 39976723 - 0932612075 (Cô Nga) - 0933890345 (Ánh) Fax
Email l.minhnga@gmail.com Website
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tâm lý học, giáo dục học.
- Dịch vụ KH&CN: tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (chỉ được cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ).
- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.
Bản đồ