TT Ứng dụng Khoa học Công nghệ Đông Y Đông dược
Tên tổ chức TT Ứng dụng Khoa học Công nghệ Đông Y Đông dược
Tên viết tắt TMAC
Địa chỉ 272-275 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Giấy chứng nhận 20//ĐK-KHCN Ngày cấp 1994-09-20
Điện thoại 0909660406 - 38446727 - 0919647778 (Thanh Hương) Fax
Email dshahung@gmail.com ;tranthanhhuong67@gmail.com Website
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu phát triển và ứng dụng triển khai các thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực y và dược học cổ truyền.
- Sản xuất và kinh doanh thuốc y học cổ truyền trên cơ sở các kết quả nghiên cứu theo quy định của Nhà nước.
- Dịch vụ KH&CN: đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, liên kết hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.
Bản đồ