Viện Khoa học Công nghệ Hàng không
Tên tổ chức Viện Khoa học Công nghệ Hàng không
Tên viết tắt AviaSTI
Địa chỉ 156/12 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
Giấy chứng nhận 43/ĐK-KHCN Ngày cấp 1997-07-16
Điện thoại 38426046 - 0902014015 Fax 38112681
Email vienhangkhong2008@gmail.com Website
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực chế tạo phương tiện bay, xây dựng, giao thông và hàng không; hiệu chuẩn đo lường
- Nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật chuyên ngành hàng không.
- Sản xuất thử - thử nghiệm và chuyển giao công nghệ mới, vật liệu mới, kết cấu mới trong lĩnh vực hàng không, xây dựng, cầu đường, sân bay.
- Dịch vụ KH&CN:
+ Tư vấn giám sát thi công công trình; tư vấn giám sát khảo sát đo đạc, địa chất thủy văn - địa chất công trình; tư vấn kiểm tra đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo Luật định.
+ Thử nghiệm và kiểm định vật liệu, cấu kiện và công trình xây dựng.
+ Thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ);
+ Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực hiệu chuẩn đo lường.
+ Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.
+ Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm.
+ Tư vấn chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hiệu chuẩn, đo lường.
- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.
Bản đồ