Viện Công nghệ Xây dựng Cầu đường phía Nam
Tên tổ chức Viện Công nghệ Xây dựng Cầu đường phía Nam
Tên viết tắt VIBROBIS
Địa chỉ 237 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Giấy chứng nhận 29/ĐK-KHCN Ngày cấp 1995-07-04
Điện thoại 35110993 - 35110994 - 0913807279 (Phương) - 0919158908 (Tiếp) - 0986868145 (Hằng) Fax 38984887
Email dinhtiep401@gmail.com;thuyhang280479@gmail.com;vibrobis@gmail.com;nvp.pnc@gmail.com Website
Lĩnh vực hoạt động - Dịch vụ KH&CN:
+ Tư vấn đấu thầu, lập dự án đầu tư, quản lý dự án, khảo sát thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế và dự toán các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường trong công trình xây dựng, giao thông.
+ Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất công trình, thí nghiệm, kiểm định chất lượng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
+ Tư vấn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo Luật định.
+ Liên kết đào tạo bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ mới về quản lý công trình xây dựng, giao thông.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước trên lĩnh vực đăng ký.
Bản đồ